Thiết kế đóng vai trò tối quan trọng trong giải pháp của chúng tôi. Việc bố trí mặt bằng kiến trúc phải được thực hiện trên nguyên lý kết cấu của precast panels và khai thác tối đa diện tích sử dụng của căn hộ. Giải pháp tường kết hợp với sàn căng sau hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cũng như sự đơn giản trong thi công. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực này chúng tôi tự hào có thể cung cấp cho chủ đầu tư các dịch vụ tư vấn kiến trúc, kết cấu, MEP tốt nhất nhằm đem lại hiệu quả tối đa cho chung cư của các nhà đầu tư.

 Các dịch vụ thiết kế bao gồm:
  • Thiết kế Kiến trúc; Kết cấu và MEP
  • Thiết kế chi tiết các cấu kiện bê tông đúc sẵn (shop drawings)

      
    
Copyright © 2024 AusCAST. All rights reserved.  Powered by Web7Màu.
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
 
Help us improve the quality of the Web7Mau CMS. Please send email to uranus0207@gmail.com.
powered by web7mau